NĚCO MÁLO O MNĚ

Jmenuji se Markéta Szabo a vystudovala jsem Právnickou fakultu na Univerzitě Karlově. V průběhu své právní praxe jsem pracovala v podnikovém prostředí i ve státní sféře, dále jsem se věnovala advokacii a jako samostatná advokátka působím částečně dodnes. Jak v práci tak v osobním životě jsem postupem času začala vnímat, že mám odlišné priority i potřeby v porovnání s mnoha ostatními. Zastupování klientů v civilních či obchodních sporech mě vždy vyčerpávalo, raději jsem se věnovala vytváření smluv, které měly veškerým sporům předcházet, a také hájení práv poškozených v trestním řízení. V obou těchto činnostech jsem nacházela smysluplnost a postupem času zjistila, že je pro mě při výkonu povolání rozhodující. V osobním životě na mě zase dříve mnohdy doléhalo, že nestačím tempu své vlastní rodiny, když manžel i syn jsou oba extrovertně založeni a nejraději se baví obklopeni partou svých přátel. Při přečtení první knihy o introverzi se mi neskutečně ulevilo. Už tomu rozumím, proč jsem taková… Má knihovna se začala plnit texty o introvertním založení. Poté, co jsem přečetla veškerou dostupnou literaturu v češtině, objednala jsem si knihy v angličtině a dále četla a četla… Občas mě četba naplňovala klidem (uff, nejsem sama, kdo to tak má), občas naštvaností (proč sakra nejsem radši extrovert) a občas melancholií (chtěla bych do života více klidu a harmonie, proč mě nikdo nechápe). Myslela jsem si, že stačí nahlas přiznat, že jsem introvert, a ostatní ihned pochopí a ohleduplně se přizpůsobí. Ale tak to nebylo. Život dál plynul ve stejných kolejí… Trvalo dlouho, než jsem si uvědomila, že nestačí jen číst knihy a o introverzi mluvit. Je potřeba ji žít. Akceptovat svoji povahu a vytvořit si životní podmínky tak, aby korespondovaly s introvertním nastavením. Rozvinout své světlé stránky, smířit se s těmi negativními a i ty pokud možno využít ve svůj prospěch. Dostavil se pocit velkého klidu a vyrovnanosti. I pro ostatní jsem se stala čitelnější a autentičtější, stala jsem se pro ně člověkem, jehož potřeby znají a více mu tak rozumí.

O introverzi a svých zkušenostech pořádám nyní přednášky pro veřejnost a dále poskytuji individuální konzultace, kdy s klientem odkrýváme jeho přirozený potenciál a možnosti jeho uplatnění v osobním i pracovním životě.

Nejbližší přednášky jsou: 22.7.2020 od 17.30, Praha. Konkrétní místo bude upřesněno dle počtu zájemců. Přihlášky zasílejte na níže uvedený e-mail nejpozději do 10.7.2020. Cena: 450,- Kč/os.

V případě, že máte zájem o individuální konzultaci, prosím kontaktujte mě na tel. č. 731 523 515 (preferuji sms) nebo na e-mailu: svetintroverze@email.cz. Cena individuální konzultace: 1 hodina (50 min) – 800,- Kč

Skupiny po max. 7 lidech se konají každé pondělí od 17.30 do 19.00. O prázdninách se skupiny nepořádají, první skupina po prázdninách bude v pondělí 7.9.2020.

KONTAKTY:

Vokáčova 1182/4

140 00  Praha 4 – Michle